Türkiye'nin ,En Büyük Lider, Hukuk Portalı,Adliye Sarayı Home

Önalım (Şufa) Hakkı Nedir

Sponsorlu bağlantı

 

Önalım (Şufa) Hakkı Nedir

Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda, paydaşlardan birisinin payını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyetin oluşması ile doğar ve satış işlemi ile birlikte kullanılabilir bir hale gelir. Yasadan doğan bu hak bazı istisnai hallerde, taksim, bağışlama, eylemle kullanma durumlarının varlığı halinde kullanılamaz.

Şufalı payın ilişkin olduğu taşınmaz paydaşlarca sınırları belli olacak bir şekilde taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken, paydaşlardan biri kendi tasarrufundaki ve ona tekabül eden payı bir üçüncü şaha satarsa, satış zamanında o yerde hak iddia etmeyen davacının, tapuda pay satışı şeklinde yapılan işlem nedeniyle şufa hakkını kullanması Medeni Kanun 2. Maddesinde yer alan objektif iyi niyet kuralı ile bağdaşmaz. Kötüye kullanılan bu hak kanunen himaye görmez.  Bu durum yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ayrıca mahkeme de bu durumu resen göz önünde bulundurmalıdır. Bu yönde yargıtayın içtihadı birleştirme kararları bulunmaktadır.

Reklam Store


About The Author

Number of Entries : 924

Önalım (Şufa) Hakkı Nedir Hakkında Yorum Yaz