Türkiye'nin ,En Büyük Lider, Hukuk Portalı,Adliye Sarayı Home

Rehin Hakkı Nedir

Sponsorlu bağlantı

REHİN HAKKI NEDİR

Türk Medeni Kanunun öngördüğü ayni haklar mülkiyet hakkı, irtifak hakkı, taşınmaz(gayrimenkul) mükellefiyeti ve rehin hakkı olamk üzere dört tanedir. Mülkiyet hakkının dışındaki diğer ayni haklar sahibine en geniş anlamda bir hak kullanımı sağlamadığı için sınırlı ayni hak olarak adlandırılmaktadırlar. Sınırlı ayni haklardan birisi de Rehin Hakkıdır.

Rehin Hakkına feri ayni hak da denilmektedir. Feri ayni hak denilmesinin nedeni ise rehin hakkının kurulabilmesi öncelikle ortada gçerli bir alacak hakkının bulunması gerekmektedir. Eğer ortada geçerli bir alacak hakkı yoksa rehin hakının varlığından da bahsedilemez. Alacak hakkı sona ererse yada el değiştirirse, rehin hakkıda sona erer ya da el değiştirir. Rehin hakkını aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Rehin hakkı,  hak sahibinin bir alacağını teminat altına alan ve alacak tahsil edilemediği takdirde rehin edilen eşyanın paraya çevirilmesi sureti ile elde edilen bedelden alacağını tahsil etmesi yetkisini veren bir ayni haktır. Rehin hakkı konusunu oluşturan eşyanın niteliğine göre taşınmaz rehni ve taşınır rehni diye sınıflandırılabilir. Taşınmaz rehninin ipotek, ipotekli borç senedi ve ipotekli irat senedi gibi çeşitleri mevcuttur. Taşınır rehnine ise, teslim şartlı rehin, hayvan rehni, hapis hakkı gibi haklar örnek olarak verilebilir.

Reklam Store


About The Author

Number of Entries : 925

Rehin Hakkı Nedir Hakkında Yorum Yaz