Türkiye'nin ,En Büyük Lider, Hukuk Portalı,Adliye Sarayı Home

AVUKATIN DAVADAN İSTİFA ETMESİ(ÇEKİLMESİ)

Sponsorlu bağlantı

AVUKATIN DAVADAN İSTİFA ETMESİ(ÇEKİLMESİ)

Avukat almış olduğu davayı müvekkili adında dava sonuçlanıncaya kadar takip etmek ve devam ettirmek zorundadır. Ancak, müvekkili ile yaşanan problemler ya da başkaca bir sebepten dolayı davayı takip etmekten çekilmesi mümkündür. İşte bu gibi durumlarda, avukat almış olduğu bir davayı sonuçlandırmadan davadan çekilmek isterse, sadece o davaya şamil olmak üzere görevinden istifa edebilir.

Avukatın davadan çekilmesinin mahkeme ve karşı taraf için hükükm ifade edebilmesi için çekilme konusundaki beyanının dilekçe ile mahkemeye bildirilmesi ve ya bu konudaki byanınn druşma tutanağına geçirilmesi gerekmektedir. Çekilme konusundaki beyanını mahemeye sunan avukat bu beyanının ilgililere tebliğ edilmesi için yapılması gereken masrafı da peşin olarak vermek zorundadır. Avukatın çekilme konusundaki beyanı ile birlikte, duruşmaya bizzat takip etmesi ya da kendisine başka bir avukat tayin etmesi, aksi haldedavaya katılmamamış olarak kabul edileceği ve davaya yokluğunda devam edilip karar verileceği hususu ilgili tarafa ihtaren bildirilir.

Davadan çekilen avukatın o dava ile ilgili vekalet görevi, davadan çekilme dilekçesinin ilgilisine tebliğinden itibaren İKİ HAFTA daha devam etmektedir. Avukatın davadan çekilmiş(istifa etmiş) olması halinde vekalet verenin kendisi davayı takip etmez ve davayı takip için başka bir avukat da tutmazsa, taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi halinde HMK’daki  uygulanacak olan düzenlemeler bu halde de uygulanır.

Reklam Store


About The Author

Number of Entries : 924

AVUKATIN DAVADAN İSTİFA ETMESİ(ÇEKİLMESİ) Hakkında Yorum Yaz