Türkiye'nin ,En Büyük Lider, Hukuk Portalı,Adliye Sarayı Home

İcra Örnek No:1 Takip Talep Formu

Sponsorlu bağlantı

Örnek No:1*

 

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve     …………………………………………………………..

vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası     …………………………………………………………..

ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı     ………………………………………………………….

ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            …………………………………………………………..

yerleşim yerindeki adresi                                       : …………………………………………………………

 

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,     …………………………………………………………..

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı        …………………………………………………………..

tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : …………………………………………………………

 

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,            …………………………………………………………..

adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           : …………………………………………………………

 

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     …………………………………………………………..

tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile     …………………………………………………………..

işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat     …………………………………………………………..

yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     …………………………………………………………..

üzerinden talep edildiği ve faizi                            : …………………………………………………………

 

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan      …………………………………………………………..

bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu     …………………………………………………………..

rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    …………………………………………………………..

veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve    …………………………………………………………..

soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ………………………………………………………….

hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   …………………………………………………………..

soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          : …………………………………………………………

 

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye    …. ……………………………………………………..

müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın   …. ……………………………………………………..

adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :… ……………………………………………………..

 

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi                : ……………………………………………………….

 

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,    …………………………………………………………

çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı       ………………………………………………………..

değilse borcun sebebi                                              : ………………………………………………………..

 

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği       : ………………………………………………………..

 

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

 

(İİK m.8, 58)

……../……../……………

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

Reklam Store


About The Author

Number of Entries : 925

İcra Örnek No:1 Takip Talep Formu Hakkında Yorum Yaz